menu_part

MoneyMan:

• gebruiksvriendelijk
• snel
• efficiënt
• integreerbaar

Productinformatie

MoneyMan is leverbaar in verschillende uitvoeringen en kan worden uitgebreid met diverse opties.

Voor de technische omschrijving (PDF) van MoneyMan klikt u hier.

 

MoneyMan licenties

 • Jaarlicentie MoneyMan
   Het basisprogramma, bestaande uit MoneyMan in de grootboekuitvoering.

 • Optie relaties
   Met MoneyMan Relaties voegt u de debiteuren- en crediteuren sub-administratie toe. Verder heeft u de mogelijkheid facturen te boeken en betalingsherinneringen te maken. MoneyMan Relaties kan van alle relaties of van een selectie van relaties een adressenbestand aanmaken dat in een tekstverwerkingsprogramma gebruikt kan worden om bijvoorbeeld brieven, mailingen of etiketten te printen.
   Met MoneyMan Relaties kunt u probleemloos facturen en betalingen boeken, ook in vreemde valuta. Om te laat betalende relaties te benaderen, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een bellijst of aanmaningen te maken.

 • Optie factureren
   MoneyMan Facturen voegt de mogelijkheid toe om facturen te maken en deze op te nemen in de boekhouding. Als u de factuur in de boekhouding opneemt, wordt dit direct bij de relatie vastgelegd. De gemaakte facturen worden meteen geboekt op de betreffende grootboekrekeningen, zodat u deze handeling niet apart hoeft te verrichten. Er wordt per relatie bijgehouden welke facturen zijn gemaakt, welke zijn betaald en welke niet.

 • Optie producten
   Met MoneyMan Producten kunt u werken met een productenbestand. De producten in dit bestand kunnen worden gebruikt bij het factureren. Bovendien wordt er een verkoophistorie van alle artikelen bijgehouden.
   Per product kunnen veel zaken worden vastgelegd, w.o. de productgegevens (de relatie bij wie u een product inkoopt, de verkoopprijs, de bestelcode, de marges, per hoeveel dit product verpakt is, hoeveel u in voorraad wilt hebben en hoeveel u minimaal wilt bestellen. U kunt zelfs een alternatief product opgeven indien een bepaald product niet meer op voorraad is), de productsamenstelling, prijsafspraken en nog veel meer.

 • Optie voorraad
   MoneyMan Voorraad biedt u de mogelijkheid om met een voorraad-subadministratie te werken. In deze versie van MoneyMan verkrijgt u tevens een inkoophistorie, kunt u voorraadlijsten maken, marge-overzichten samenstellen en besteladviezen laten maken. MoneyMan voorraad is de meest uitgebreide versie van MoneyMan die beschikbaar is.

 • Jaarlicentie MoneyMan kassa

 • Optie koppeling telebankieren
   De electronische dagafschriften die u van uw bank terug ontvangt, kunnen met behulp van de uitbreiding Telebankieren automatisch in uw administratie worden verwerkt. Desgewenst kunt u diverse voorwaarden op de mutaties toepassen, zodat bijvoorbeeld mutaties met bepaalde woorden in het betalingskenmerk op een bepaalde grootboekrekening geboekt worden. U kunt het inboeken van bedragen zoveel mogelijk normaliseren door het gebruik van standaard omschrijvingen. Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op alle bedragen, of juist alleen op debet- of creditbedragen. Bedragen kunnen uitgesplitst worden, zodat u boekingen over
   meerdere grootboekrekeningen kunt verdelen (bijvoorbeeld het aflossingsbedrag en de rente bij leningen). Bovendien probeert MoneyMan altijd automatisch de tekst in het betalingskenmerk te herkennen, zoals bijvoorbeeld een factuurnummer.
   In MoneyMan kunt u tevens bankafschriften afdrukken, ook historische. Het inlezen van gegevens van meerdere bankrekeningen en het daarna printen van afschriften van nieuw binnengekomen bankmutaties kan met één simpele muisklik gebeuren. U hoeft de afschriften dus niet meer te printen met het telebankierenprogramma van uw bank.

 • Optie betaalopdrachten
   Met deze uitbreiding kunt u betaalopdrachten aan uw crediteuren klaarmaken. Deze betaalopdrachten verstuurt u vervolgens via het telebankierenpakket van uw bank.
   Betalingen kunnen in voorkomende gevallen worden geblokkeerd. Dit is handig indien u wel alvast de betaling wilt invoeren, maar nog niet weet of en wanneer deze uitgevoerd moet worden, of als iemand de factuur nog moet accorderen. Bij veel bedrijven is de persoon die de betalingen invoert niet dezelfde als degene die de betalingen goedkeurt. Daarom heeft MoneyMan de mogelijkheid om alle afzonderlijke bedragen te kunnen fiatteren. Een betaling wordt in dat geval pas verstuurd als deze is gefiatteerd.
   Uiteraard kunnen met MoneyMan uitgevoerde betalingen met één handeling in de boekhouding verwerkt worden.

 • Optie rekenbestanden
   Met deze uitbreiding kunt u bestanden met formules verwerken tot een verslag. Meegeleverd worden o.a. BTW-aangifte, kolommenbalans, proef-saldibalans en een standaard export van grootboekrekeningen met debet- en credit-totalen en saldi.

 • Optie budgettering
   Dit is een uitbreiding voor budgetbewaking. Met deze uitbreiding kunt u voor alle rubrieken en grootboekrekeningen budgetten opstellen. Vervolgens kunt u deze vergelijken met de werkelijke situatie. De budgetten kunnen voor een zelf te kiezen periode worden opgesteld. U kunt ook twee verslagen met een budget vergelijken, bijvoorbeeld juli en januari tot en met juli met het budget over het gehele jaar.
   Een verslag kan ook geëxporteerd worden naar een bestand voor gebruik in andere programma's. Zo kunt u bijvoorbeeld de gegevens inlezen in Microsoft Excel, waarin u voor deze gegevens een geautomatiseerd rekenmodel kunt maken. Op deze manier kunt u de reken- en presentatiemogelijkheden van andere programma's optimaal gebruiken met de gegevens die in
   MoneyMan geboekt zijn.

 • Optie toplijsten

 • Optie automatische boekingen
   Met deze uitbreiding kunt u automatische boekingen definiëren die op gezette tijden (bijvoorbeeld maandelijks) geboekt moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn afschrijvingen, huurbedragen, verzekeringspremies en contributies die gelijk over de maanden verdeeld moeten worden. Eenmaal ingevoerd heeft u er geen omkijken meer naar. MoneyMan zal deze boekingen keurig voor u verzorgen.

 • Optie vaste activa

 • Optie automatische factuurregels

 • Optie rekening-courant boekingen
   Met deze uitbreiding activeert u de mogelijkheid van automatische rekening-courant boekingen binnen MoneyMan. U kunt mutaties in een ander bedrijf boeken zonder de huidige administratie te verlaten. Het saldo van de boeking in het andere bedrijf zal automatisch bij beide bedrijven in de RC geboekt worden. Als u facturen maakt in MoneyMan kunt u per factuurregel aangeven in welk bedrijf de opbrengst geboekt moet worden. Bij samengestelde producten kunnen de componenten in diverse bedrijven geboekt worden. Uiteraard wordt bij alle bedrijven de rekening-courant automatisch bijgewerkt. Van alle rekening-courant boekingen kunt u periodiek overzichten printen die als onderlinge facturen tussen de bedrijven gebruikt kunnen worden.

 • Optie export auditfile

 • Optie export Exact facturen

 • Optie export Unit4 facturen

 • Optie import acceptgiro GMU

 • Optie import acceptgiro Verwinfo

 • Optie import Exact CSV (fmuta)

 • Optie automatische incasso
   Wilt u uw klanten nog meer betaalgemak bieden, dan kunt u daarvoor de uitbreiding Automatische incasso gebruiken. Facturen die in MoneyMan met de betaalwijze machtiging zijn ingevoerd, kunnen via deze uitbreiding automatisch geïncasseerd worden. De incasso-opdrachten verstuurt u vervolgens naar uw bankinstelling.

Algemene uitbreidingen

 • Optie barcodes bij producten

 • Optie importeren

 • Optie vrije import

 • Optie acties
   Met de optie Acties heeft u de mogelijkheid om bij uw relaties (Adressen) zaken die aan een datum gerelateerd zijn vast te leggen. Denk b.v. aan:
   • hoe en waarover u contact heeft gehad
   • u heeft op een bepaalde datum afgesproken weer contact op te nemen
   • u heeft een (bezoek-)afspraak gemaakt
   • u heeft een vraag gesteld en wilt de termijn bewaken
   • etc.
   U definieert zelf welk soort acties u wilt gebruiken; dat kan per bedrijf of instelling verschillen.
   U kunt aan een actie een automatische vervolgactie koppelen; u stuurt b.v. documentatie op en wilt standaard na een week uw relatie daarover benaderen (follow-up).
   Ook kunt u een medewerker aan een actie koppelen (wie doet wat of heeft wat gedaan?).
   Wanneer u een actie met een datum in de toekomst aanmaakt, zal, afhankelijk van wat u heeft ingesteld, een herinneringsmelding in uw scherm verschijnen.

 • Optie dossierstukken
   Sla allerlei soorten bestanden bij uw gegevens op. Denk aan foto's, (ingescande) facturen, handleidingen en dergelijke. Al deze bestanden kunnen weer heel makkelijk geopend worden vanuit het programma.

 • Optie beveiliging
   Eénmaal ingelogd in het programma heeft elke gebruiker standaard onbeperkte rechten binnen deze applicatie. Met de Optie beveiliging bepaalt u zelf per gebruiker (of gebruikersgroep) wat diens rechten binnen het programma zijn. U kunt op elk gewenst niveau diverse functies en zelfs invoervelden blokkeren.

 • Optie logboek
   In de applicatie is standaard zichtbaar wie op welke datum en tijd een nieuw record heeft toegevoegd en wie een record voor de laatste maal heeft aangepast. Met deze optie kunt u meer gegevens vastleggen, zoals welke gebruiker het programma wanneer heeft gestart, wat de gebruiker heeft toegevoegd en welke gegevens zijn aangepast. De oude gegevens worden zelfs vastgelegd. Deze optie is handig als u de volledige historie van een record wilt kunnen nagaan.

 • Optie rapportgenerator
   De rapportgenerator is een van de meest krachtige onderdelen van de McHil applicaties. De McHil applicaties bevatten standaard diverse lijsten voor allerlei doeleinden, maar er kunnen zich toch situaties voordoen waarbij niet alle gewenste gegevens opvraagbaar zijn in combinatie met een standaardlijst. Met behulp van de rapportgenerator kunt u zelf bepalen welke gegevens op de lijst weergegeven moeten worden. Ook kunt u de lay-out, zoals koppen boven kolommen en de breedte van deze kolommen, zelf instellen.

 • Optie administraties kopiëren
   Met deze optie kunt u een administratie van het netwerk naar uw notebook kopiëren, waarbij de administratie vanaf dat moment op het netwerk geblokkeerd wordt. Geen synchronisatieproblemen meer bij terugzetten en geen kans meer op gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers.

 
 
Een vraag? Stuur ons een bericht!
Maak vandaag nog een afspraak!

Copyright © 2024  McHil software B.V. - Generated by WebMan


Lees hier meer over fixed assets, Clubdiensten en software vaste activa